Πίνακας αποφάσεων 14ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

21 Ιουνίου, 2022 13:00

Συνεδρίαση 14η/20-06-2022 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ