Πίνακας αποφάσεων 14ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

28 Νοεμβρίου, 2022 10:08

Συνεδρίαση 14η /25.11.2022 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ