Πίνακας αποφάσεων 11ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

31 Αυγούστου, 2022 12:10

Συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης 11η /29.08.2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ