Πίνακας αποφάσεων 10ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

27 Ιουλίου, 2022 8:28

Συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης 10η /26.07.2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ