ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

19 Μαρτίου, 2024 15:01

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την σύνταξη ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι κλπ) για την Προληπτική
Απομάκρυνση Πολιτών λόγω Δασικών Πυρκαγιών»