Λειτουργία Κατασκηνώσεων Αγίας Παρασκευής Στομίου

17 Ιουνίου, 2022 13:32

Λειτουργία Κατασκηνώσεων Αγίας Παρασκευής Στομίου

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την θερινή περίοδο έτους 2022 ο Δήμος Αγιάς θα

λειτουργήσει στο Στόμιο την παιδική κατασκήνωση ¨Αγία Παρασκευή¨ στην

οποία θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 7 – 16 ετών

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 εώς 10 Ιουλίου 2022

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 11 εώς 20 Ιουλίου 2022

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

_Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα προς το Δήμο

_Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται: από Δευτέρα 20 έως Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 ατομικά στο δημοτικό κατάστημα Στομίου, τηλ: 2495350216 ή στο email      [email protected] ή με αποστολή των δικαιολογητικών με ταχυμεταφορά

Επιλογή με σειρά προτεραιότητας 

Το ποσό συμμετοχής καθορίζεται στο «30,00» ευρώ για τους κατασκηνωτές.

Τα παιδιά μονογονεϊκών, πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών καθώς και

των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι δεν θα

καταβάλλουν συμμετοχή.

Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κάρτα ανεργίας

Ο κατασκηνωτής εφόσον επιλεγεί θα καταθέσει το ποσό συμμετοχής του στην

Τράπεζα (οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν το διπλότυπο της απόδειξης κατάθεσης της Τράπεζας στον Διαχειριστή της κατασκήνωσης με την άφιξή τους σ’ αυτή) ή θα καταβάλλει το ποσό την ημέρα της άφιξης στη κατασκήνωση.

Ο Δήμος Αγιάς για τη λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου διαθέτει λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» GR 8401712490006249030020855