ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

15 Απριλίου, 2022 23:34

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς ενημερώνει ότι εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν. 3852/10 ο ιδιοκτήτης, νομέας και επικαρπωτής οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το οικόπεδο του πάντοτε καθαρό από χόρτα (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) και ελεύθερο από απορρίμματα, ακόμα και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους.

Ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/Β΄/18-3-2022) όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών του Δήμου, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου, να προβούν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας  επέκτασής της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.), δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
  • Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

 Παρακαλούμε λοιπόν όλους τους συνδημότες μας , ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αγιάς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι πυρκαγιάς.

                                                                                                                Αγια 15-4-2022

Με τιμή

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Κρανιώτης Ευάγγελος

Ετικέτες: