Ημερήσια Διάταξη 6ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

7 Μαρτίου, 2024 16:49

Θέματα ημερήσιας διάταξης 6ης / 11-03-2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 6ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σε εφαρμογή του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κατόπιν της υπ’ αρ. 2733/29-2-2024 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας – 1ος όροφος), τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 20:30, είναι τα ακόλουθα:


Η ημερήσια διάταξη εδώ