Ημερήσια Διάταξη 10ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

13 Μαΐου, 2024 21:43

Θέματα ημερήσιας διάταξης 10ης / 17-05-2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 10ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σε εφαρμογή του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5458/03-05-2024 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας – 1ος όροφος), την Παρασκευή 17.05.2024, ώρα 16:00, είναι τα ακόλουθα:


Η ημερήσια διάταξη εδώ