Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

23 Μαρτίου, 2023 11:45

Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ένα και μηδέν τρία τετραγωνικών μέτρων (4.021,03τμ), στη θέση
«ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ» της κτηματικής περιφέρειας της Κ Ανάβρας