Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

3 Αυγούστου, 2022 9:48

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγιάς