ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους δασικούς χάρτες

12 Μαρτίου, 2021 10:57

Έχει γίνει ανάρτηση των Δασικών Χαρτών 160 ΟΤΑ της Π.Ε. Λάρισας, συνολικής έκτασης 5.385.967 στρ. και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 17 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η 7η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη.