ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10 Μαΐου, 2023 12:55

ΟΣΟΙ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ   ΠΛΗΡΟΥΝ  ΤΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  ΝΑ  ΑΣΚΗΣΟΥΝ  ΤΟ  ΕΚΛΟΓΙΚΟ  ΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΟΥ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2023  ΣΤΗΝ  ΑΓΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ  ΤΙΣ  30-6-2023 .

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ : 2494350117