Μεταφορά υπηρεσιών στο νέο κτίριο

28 Οκτωβρίου, 2020 20:05

Ξεκινάει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεταφορά των Διοικητικών, Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, από τα γραφεία της παλιάς Κοινότητας και από τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας στην πλατεία της Αγιάς στις νέες εγκαταστάσεις επί της οδού Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7 Α (πρώην Ειρηνοδικείο) στη Αγιά. Λόγω μεταφοράς του ηλεκτρονικού και έγγραφου αρχείου των υπηρεσιών δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.Ζητάμε συγνώμη για την όποια ταλαιπωρία. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ