Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αγιάς την 29 του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 3/2011 συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητα Ζωής Δήμου Αγιάς

Αριθμός

Τίτλος Θέματος

1

Κανονισμός άρδευσης Δήμου Αγιάς.

2

Έγκριση κανονισμού διαχείρισης - λειτουργίας αιγιαλού & παραλίας Δήμου Αγιάς.

3

Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αγιάς

4

Προέγκριση άδεια λειτουργίας καταστήματος «Πρατήριο γάλακτος , ειδών ζαχαροπλαστικής & τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου» στην Ψαρά Ιουλία του Γεωργίου που βρίσκεται στο Κ.Νερό Δ.Ε. Ευρυμενών


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
επιστροφή στην κορυφή