Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1) Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος)
2) Έγκριση παράδοσης – παραλαβής Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος)
3) Σύσταση αυτοτελούς γραφείου «Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς».
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος)
4) Καθορισμός ορίων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος)
5) Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κιλελέρ για την παραχώρηση λεωφορείου του Δήμου Κιλελέρ στο Δήμο Αγιάς.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος)
6) Ψήφιση - καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών, εκ των εσόδων που εισπράχθηκαν για τα έτη 2009 & 2010.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος)
7) Συμπλήρωση της υπαριθμ.103/2011 απόφασης δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με: Έγκριση κατασκευής ανοιχτής χωμάτινης τάφρου αποστράγγισης στο έργο «Παράκαμψη Ομολίου».
(Εισηγητής: Ηλίας Τσίπας μηχανικός του Δήμου)
8) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου Γυφταριό Σκήτης».
(Εισηγητής: Ηλίας Τσίπας μηχανικός του Δήμου)
9) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση υπολοίπου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης Δ..Δ. Αγιάς».
(Εισηγητής: Ηλίας Τσίπας μηχανικός του Δήμου)
10) Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων Στομίου».
(Εισηγητής: Ηλίας Τσίπας μηχανικός του Δήμου)
11) Τροποποίηση της υπαριθμ. 251/2011 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με τίτλο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Λαρισαίων για το έργο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού του Δήμου Αγιάς».
(Εισηγητής: Ηλίας Τσίπας μηχανικός του Δήμου)
12) Τροποποίηση της υπαριθμ. 252/2011 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με τίτλο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Λαρισαίων για το έργο «Σημάνσεις Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς».
(Εισηγητής: Ηλίας Τσίπας μηχανικός του Δήμου)
13) Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς, για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών».
(Εισηγητής: Αντώνης Μαυρογιάννης – δημοτικός σύμβουλος)
14) Συγκρότηση Επιτροπής λαϊκών αγορών.
(Εισηγητής: Αντώνης Μαυρογιάννης – δημοτικός σύμβουλος)
15) Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου λαϊκών αγορών.
(Εισηγητής: Αντώνης Μαυρογιάννης – δημοτικός σύμβουλος)
16) Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
(Εισηγητής: Αντώνης Μαυρογιάννης – δημοτικός σύμβουλος)
17) Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίων στην Τοπική Κοινότητα Ελάφου.
(Εισηγητής: Αντώνης Μαυρογιάννης – δημοτικός σύμβουλος)
18) Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάς.
(Εισηγητής: Αντώνης Μαυρογιάννης – δημοτικός σύμβουλος)
19) Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου του Μπλέτα Μ. Αστερίου σε συνιδιοκτήτη δασική έκταση της Τοπικής Κοινότητας Ομολίου.
(Εισηγητής: Αντώνης Μαυρογιάννης – δημοτικός σύμβουλος)
20) Εξέταση αίτησης του Μιχόπουλου Λάμπρου του Δημητρίου, κατοίκου Ποταμιάς, σχετικά με την παραχώρηση κατά κυριότητα καστανοδασοτεμαχίου Τ.Κ. Ποταμιάς.
(Εισηγητής: Χριστίνα Γιαννουλέα – Αντιδήμαρχος Αγιάς)
21) Εξέταση αιτήσης της Ανδρομάχης Κεραμέα του Δημητρίου, κατοίκου Ποταμιάς, για παραχώρηση κατά κυριότητα καστανοδασοτεμαχίων Τ.Κ. Ποταμιάς.
(Εισηγητής: Χριστίνα Γιαννουλέα – Αντιδήμαρχος Αγιάς)
22) Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2011.
(Εισηγητής: Σπανός Ιωάννης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Ο. Υπηρεσιών)
23) Αποδοχή ποσού 85.887,00€ από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011 - Β' δόση.
(Εισηγητής: Σπανός Ιωάννης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Ο. Υπηρεσιών)
24) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 11.243,11€ από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011 - Α' δόση «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
(Εισηγητής: Σπανός Ιωάννης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Ο. Υπηρεσιών)
25) Αποδοχή ποσού 27.987,76€ για το έργο «Εσωτερική οδοποιία δημοτικών διαμερισμάτων» - Πρόγραμμα «Θησέας».
(Εισηγητής: Σπανός Ιωάννης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Ο. Υπηρεσιών)
26) Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.969,60€ στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αγιάς από τη χρηματοδότηση με τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2011 – Δ' κατανομή».
(Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος – Δημοτικός Σύμβουλος)
27) Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου για την σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου απ' ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σωτηρίτσας.
(Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος – Δημοτικός Σύμβουλος)
28) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
(Εισηγητής: Σπανός Ιωάννης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Ο. Υπηρεσιών)
29) Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος)
30) Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αγιάς, ετών 2012-2014.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σουλιώτης Θεόδωρος

Greek English

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

(C) 2011 Δήμος Αγιάς