Πίνακας αποφάσεων 10ης/27.09.2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

επιστροφή στην κορυφή