Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 400.000,00 €

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Στάδιο: Υποβολή πρότασης για ένταξη χρηματοδότησης

Περιγραφή
Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση του παλαιού Κοινοτικού Καταστήματος Αγιάς με την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, επισκευής, διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων, υλοποίησης ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων καθώς και παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, για τη λειτουργία του ως Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

επιστροφή στην κορυφή