Κανονισμός λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Αγιάς

1. Του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»,
2. Του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»,
3. Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων»,
4. Των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα,
5. Των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα,
6. Του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»,
7. Του ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του ν. 3852/2010 (Σχέδιο «Καλλικράτης) όπου τυγχάνουν εφαρμογής,
8. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
9. Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και
10. Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.

 

Για Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις  κάντε κλικ ΕΔΩ
Δείτε όλο τον κανονισμό προς διαβούλευση στο συνημμένο αρχείο

επιστροφή στην κορυφή